OPIS

OPIS VOLONTIRANJA

Volonteri/volonterke TRAIL–a direktno pomažu organizatoru/organizatorki prije, tokom i nakon trejl trka i igraju aktivnu ulogu u stvaranju pozitivne i uzbudljive atmosfere, doprinoseći ukupnom uspjehu TRAIL manifestacija. Svaki/svaka volonter/volonteka dobija priliku i da se druži sa sportistima/sportistkinjama koji su uzor svima.

Volontirati se može tokom cijele godine koliko traju aktivnosti pripreme i provođenja dvadesetak događaja koje organizujemo.
Naravno, na samim događajima, koji traju od jednog do tri dana, volonteri/volonterke daju najveći doprinos, tako da njihov angažman traje od tri do pet dana.

Iskustva nekih volontera/volonterki:

“Počeo sam volontirati na Kozara Ultra Trail-u 2020. godine zbog toga što je to način da steknemo radne navike, a takođe i nove prijatelje. Volontiranje na trkama KUT–a se izdvaja zbog dobre organizacije, koja nam pomaže da što bolje realizujemo dati projekat.
Moja poruka za one koji počinju volontirati i za one koji već volontiraju je da budu još vrjedniji nego prije, jer će im to trebati u budućnosti“

Nikša Dražić, Banja Luka

„Počela sam da volontiram kako bih pomogla ljudima i podigla svijest o dobrovoljnom neprofitnom radu.
Volontiranje je važno zbog aktivacije mladih ljudi u korisni rad. Prednosti u KUT su upoznavanje novih ljudi i suočavanje sa novim preprekama. U KUT-u se izdvaja bolja organizacija i otvorenija komunikacija sa višim članovima organizacije Budi volonter/volonterk kako bi pomogao/pomogla onima oko sebe i kako bi bio odgovorniji prema drugima, sebi i životnoj okolini“,

Milica Kudra, Banja Luka

icon-1.png

O nama

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.
icon-2.png

Adresa

Vojvode Živojina Mišića 4778000 Banjaluka, BIH
icon-3.png

Kontak

logo-CMYK-e1612872132498.png

Zahvalnica

Sajt napravljen i održava se od strane firme EastCode d.o.o. BL

Copyright © 2021 AlfaTrail | Sva prava zadržana | Powered by EastCode