PRAVILNIK

Ovim pravilnikom se uređuju pravila i propozicije takmičenja u okviru Alfa lige

U okviru Alfa lige postoje sljedeće trke:

 1.
Banjaluka Spring Trail (8 km)
2.
Kozara Ultra Trail: (10 km, 22km, 42km, 111km)
 3.
Cvrcka Sky Race (10 km)
 4.
Zmijanjski Ultramarathon: (12 km, 25km, 52 km)
5. +1111 Vertikalni utrka (6 km)
6. Banjaluka Winter Trail (10 km)

Pravo učešća u Alfa ligi imaju svi takmičari iz zemlje i inostranstva sa urednom prijavom i potpisanom izjavom o takmičanju na sopstvenu odgovornost.

Takmičenje u Alfa ligi se organizuje u kategoriji:
EKIPNO TAKMIČENJE
 Ekipa/tim može imati maksimalno 7 takmičara (bez
obzira na pol), ali se računaju/sabiraju samo bodovi od 3 najbolje plasiranih
takmičara na trci (bez obzira na pol),
MUŠKO POJEDINAČNO i
ŽENSKO POJEDINAČNO.

 

 

Broj osvojenih bodova na jednoj trci zavisi od plasmana takmičara na trci. (U prilogu 1. prikazana je bodovna rang lista). Svi takmičari koji trku ne završe u predviđenom vremenskom limitu ne osvajaju bodove.

Rangiranje trka po sistemu bodovanja prikazano je u prilogu 2. (Trke su rangirane u četiri grupe. Zahtjevnije trke donose više bodova).

U toku takmičarske sezone u kategoriji EKIPNO TAKMIČENJE takmičari mogu nastupati samo za jedan tim. Bodovi se ne mogu prenijeti na drugi klub.

Pobjednici u svojoj konkurenciji (pojedinačnoj ili ekipnoj), u generalnom plasmanom, dobijaju se zbirom bodova odnosno sabiranjem bodova na svim trkama u okviru Alfa lige.

 

U pojedinačnoj konkurenciji, u slučaju da u konačnom zbiru, dva takmičara imaju isti broj bodova, važi kriterijum da je bolje plasiran takmičar, odnosno pobjednik je onaj takmičar koji ima bolji plasman odnosno više bodova na posljednjoj trci u okviru Alfa lige.

U timskoj konkurenciji, u slučaju da u konačnom zbiru, dve ekipe imaju isti broj bodova, važi kriterijum da je bolje plasirana ona koja u svom sastavu ima takmičara sa većim brojem bodova, u pojedinačnoj konkurenciji. U slučaju da imaju isti broj bodova, odlučuje sljedeći takmičar po vrijednosti u bodovima i tako redom.

Svi učesnici na takmičenju moraju se pridržavati ekoloških pravila. Takmičari tokom trke ne smiju zagađivati okolinu i uništavati floru i faunu. Takmičari moraju svoj otpad nositi sa sobom i odoložiti na predviđenim mjestima.
icon-1.png

O nama

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.
icon-2.png

Adresa

Vojvode Živojina Mišića 4778000 Banjaluka, BIH
icon-3.png

Kontak

logo-CMYK-e1612872132498.png

Zahvalnica

Sajt napravljen i održava se od strane firme EastCode d.o.o. BL

Copyright © 2021 AlfaTrail | Sva prava zadržana | Powered by EastCode