O NAMA

Kozara Ultra Trail  (KUT)

je udruženje građana koje okuplja entuzijaste i inicijatore ideja iz oblasti amaterskog sporta, omladinskog volonterizma i preduzetništva, medija i umjetnosti, sa misijom promocije i razvoja outdoor sportova, humanitarizma, očuvanja životne sredine i potencijala mladih.

 

Udruženje je osnovano 2017. godine u Banjoj Luci, sa primarnom aktivnošću organizacije međunarodnih događaja u oblasti trail trčanja, među kojima ističemo Kozara Ultra Trail+1111 Vertical RaceBanjaluka WinterSpring i Summer Trail.

Oblast našeg rada je od tada proširena i na projekte koji se tiču podizanja svijesti o značaju društvenog angažmana, usavršavanja komunikacionih vještina, izgradnje zdravog psihofizičkog profila pojedinca, ali i adaptacije u novonastalim situacijama i izazovima.

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.

Upravo ovakav spektar interesovanja naših članova nam omogućava da samostalno realizujemo projekte koji su prepoznatljivina domaćem i međunarodnom planu.

Takođe, naše aktivnosti povoljno utiču na razvoj turizma (posebno sportskog), budući da njima pokušavamo učesnike upoznati sa prirodnim ljepotama za koje smatramo da ne dobijaju dovoljnu medijsku i turističku pažnju.

Spremni smo na saradnju sa različitim interesnim grupama kako bismo postigli optimalne rezultateza sve koji su spremni uložiti vrijeme i trud za doprinos prosperitetu različitih segmenata društva.

icon-1.png

O nama

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.
icon-2.png

Adresa

Vojvode Živojina Mišića 4778000 Banjaluka, BIH
icon-3.png

Kontak

logo-CMYK-e1612872132498.png

Zahvalnica

Sajt napravljen i održava se od strane firme EastCode d.o.o. BL

Copyright © 2021 AlfaTrail | Sva prava zadržana | Powered by EastCode