O NAMA

Kozara Ultra Trail  (KUT)

je udruženje građana koje okuplja entuzijaste i inicijatore ideja iz oblasti amaterskog sporta, omladinskog volonterizma i preduzetništva, medija i umjetnosti, sa misijom promocije i razvoja outdoor sportova, humanitarizma, očuvanja životne sredine i potencijala mladih.

Vizija koju slijedimo jeste prepoznatljivost BiH kao turističke destinacije u globalnim okvirima, posebno kao destinacije za  mlade.

Naša misija je promovisanje i popularizacija receptivnog turizma uz osvježen, kreativan i inovativan pristup prilagođen mladim i aktivnim ljudima.

Ciljevi:

–          Povećanje turističke atraktivnosti domaćih destinacija u oblasti receptivnog turizma.

–          Razvijena svijest mladih o potrebi zaštite životne sredine i zdravog načina života.

–         Razvijen omladinski volonterizam.

 

Udruženje “Kozara Ultra Trail” osnovano je 2017. godine i bavi se promocijom i razvojem avanturističkih sportova na otvorenom, zaštitom životne sredine i razvojem ruralnog (sportskog) turizma.

Oblast našeg rada je od tada proširena i na projekte koji se tiču podizanja svijesti o značaju društvenog angažmana, usavršavanja komunikacionih vještina, izgradnje zdravog psihofizičkog profila pojedinca, ali i adaptacije u novonastalim situacijama i izazovima.

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.

Upravo ovakav spektar interesovanja naših članova nam omogućava da samostalno realizujemo projekte koji su prepoznatljivina domaćem i međunarodnom planu.

Takođe, naše aktivnosti povoljno utiču na razvoj turizma (posebno sportskog), budući da njima pokušavamo učesnike upoznati sa prirodnim ljepotama za koje smatramo da ne dobijaju dovoljnu medijsku i turističku pažnju.

Spremni smo na saradnju sa različitim interesnim grupama kako bismo postigli optimalne rezultateza sve koji su spremni uložiti vrijeme i trud za doprinos prosperitetu različitih segmenata društva.

O nama

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.

Adresa

Vojvode Živojina Mišića 4778000 Banjaluka, BIH

Adresa

Resavska 10, 37 000 Kruševac, Srbija

Kontakt

Radno vrijeme: 08:00 – 16:00 Telefon: (+387) 65 822 462Email: info@alfatrail.net

Zahvalnica

Sajt napravljen i održava se od strane firme EastCode d.o.o. BL

Copyright © 2021 AlfaTrail | Sva prava zadržana | Powered by EastCode